Ελληνικά » Προπτ. Σπουδές » Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών » Πτυχιακή Εργασία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Φυσικής, υποχρεούνται να εκπονήσουν κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους των σπουδών τους Πτυχιακή εργασία υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής.

Στην πτυχιακή εργασία αντιστοιχούν 15 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και κατανέμονται εξίσου στα δύο εξάμηνα του 4ου έτους.

Δείτε αναλυτικά παρακάτω.

Επιλογή Θέματος και Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας