Ελληνικά » Προπτ. Σπουδές » EMAIL Φοιτητών

Ιστοσελίδες Φοιτητών

Οδηγίες Δημιουργίας λογαριασμού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Φυσικής.

Προϋπόθεση: Να έχει ο φοιτητής ενεργό username και password στο mystudies.

ΒΗΜΑ 1. Ανοίγουμε ένα browser και μπαίνουμε στην σελίδα

https://webadm.uoa.gr .

ΒΗΜΑ 2. Από τις “Υπηρεσίες Διαχείρισης Λογαριασμού” επιλέγουμε την

2η από το τέλος : Διαχείριση Υπηρεσιών 

ΒΗΜΑ 3Εισάγουμε ως “username” το όνομα χρήστη που χρησιμοποιούμε στο

mystudies και έχει τη μορφή sph1234567 . Ως “password” τον αντίστοιχο

μυστικό κωδικό μας και πατάμε “Είσοδος”. 

ΒΗΜΑ 4. Εμφανίζονται διάφορες υπηρεσίες, άλλες ενεργές και άλλες ανενεργές.

Στη δεύτερη : “Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου” με κόκκινα

γράμματα εμφανίζεται “Κατάσταση : Ανενεργή” . Πατάμε για να γίνει

Ενεργοποίηση.

ΒΗΜΑ 5. Εμφανίζεται ο διάλογος “ The page at webadm.uoa.gr says: Η υπηρεσία

ενεργοποιήθηκε ! “. Πατάμε “ΟΚ”. 

ΒΗΜΑ 6. Πατάμε “ Συνέχεια “ στο τέλος της σελίδας Διαχείρησης Υπηρεσιών και

εμφανίζεται “ Επιτυχής Μεταβολή “. Δηλαδή, δημιουργήσαμε τον email

λογαριασμό μας. Η διεύθυνση email μας είναι: sph1234567@uoa.gr .

ΒΗΜΑ 7. Για να χρησιμοποιήσουμε το email μας πρέπει να μεταβούμε στην

διεύθυνση: webmail.noc.uoa.gr . Στην θέση “'Ονομα” δίνουμε το όνομα

χρήστη (sph1234567) και στον “Κωδικό” το μυστικό κωδικό μας. Και

μετά “Συνέχεια”.

 

 

Στο περιβάλλον του email αριστερά κάτω υπάρχουν οι εξής “Διαμοιραζόμενοι Φάκελοι” :

Announcements : Γενικές ανακοινώσεις του ΕΚΠΑ

Phys : Κεντρικός φάκελλος του Τμήματος Φυσικής

Students : Ανακοινώσεις που στέλνουν τα μέλη ΔΕΠ για τους φοιτητές

Seminars : Σεμινάρια του Τμήματος Φυσικής