Ελληνικά » Το Τμήμα » Αποφάσεις Τμήματος

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
19/4/2019 15/4/2019

Απόφαση σχετικά με την Παιδαγωγική Επάρκεια

5/2/2019 4/2/2019

Απόφαση της από 4/2/2019 Απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής

29/10/2018 22/10/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22-10-18 _ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

4/6/2018 21/5/2018

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος_21-5-2018

14/11/2017 6/11/2017

Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος σχετικά με το Συνεδριακό Κέντρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

20/10/2017 2/10/2017

Ανάρτηση Απόφασης Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής

5/10/2017 2/10/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΓΑΜΟΣ

21/12/2016 19/12/2016

Απόφαση ΓΣΕΣ αναφορικά με την πλήρωση προκηρυγμένων θέσεων ΔΕΠ σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο (ν.4386/2016)

8/11/2016 7/11/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7/11/2016

2/11/2016 24/10/2016

Διδακτική Επάρκεια Αποφοίτων

Κυλικείο

Είσοδος στο Κτίριο

20/10/2016 3/10/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΣΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΤΑΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ των Π.Μ.Σ
19/7/2016 27/6/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΦΦΕ
23/6/2016 13/6/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ Υ.Δ.
14/6/2016 13/6/2016 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου Προέδρου του Τμήματος Φυσικής
13/4/2016 11/4/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.Ε.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.
1/2/2016 25/1/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ECTS ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
29/1/2016 25/1/2016
 
Απόφαση Τμήματος για την είσοδο στο Τμήμα
 
29/1/2016 25/1/2016
Απόφαση Τμήματος για τα Μεταπτυχιακά
17/12/2015 28/9/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΣΩ WEB
1/12/2015 30/11/2015 Aποφάσεις Συνέλευσης Τμήματος (για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών)Aποφάσεις Συνέλευσης Τμήματος (για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών)
21/10/2014 22/9/2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ. 22-9-2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ