Ελληνικά » Το Τμήμα » Εγκαταστάσεις και Πρόσβαση » Πρόσβαση για ΑΜΕΑ

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.