Ελληνικά » Το Τμήμα » Εργαστήρια και Αναγνωστήριο » Εργαστήριο Αστροφυσικής

 

Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Αστροφυσικής

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Α. Μαστιχιάδης

 

Το Εργαστήριο Αστροφυσικής εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής (περίπου 400 ανά έτος) στα πλαίσια του υποχρεωτικού μαθήματος Εισαγωγή στην Αστροφυσική. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται, με τη διεξαγωγή ειδικά επιλεγμένων εργαστηριακών ασκήσεων, στα βασικά θέματα της Αστροφυσικής και εξοικειώνονται με όλα τα αστρονομικά αντικείμενα και τις μεθόδους μελέτης των αστρονομικών φαινομένων. Η εργαστηριακή εκπαίδευση περιλαμβάνει πολλά πεδία της Αστροφυσικής, όπως φυσική των αστέρων, μελέτη του ηλιακού συστήματος, μελέτη γαλαξιών, ανάλυση αστρικών φασμάτων, επεξεργασία διαστημικών δεδομένων, ηλιακή φυσική, σχετικότητα και κοσμολογία. Στο Εργαστήριο Αστροφυσικής μετεκπαιδεύονται και καθηγητές Γυμνασίων και Λυκείων σε θέματα Αστροφυσικής και Διαστημικής.