Ελληνικά » Το Τμήμα » Εργαστήρια και Αναγνωστήριο » Εργαστήριο Αστρονομίας

Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Αστρονομίας

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Αναπλ. Καθηγ. Δ. Χατζηδημητρίου

 

Το Εργαστήριο Αστρονομίας υποστηρίζει εκπαιδευτικά με εργαστηριακές ασκήσεις τα μαθήματα: Αστρονομία Ι (Μαθηματικού), Εφαρμοσμένη Οπτική (Φυσικής) και Μέθοδοι Αστρονομικής Παρατήρησης και Επεξεργασίας Δεδομένων (Μεταπτυχιακό). Κατ' έτος ασκούνται άνω των 200 φοιτητών.

Οι φοιτητές ασκούνται με σύγχρονα όργανα (τηλεσκόπια διαφόρων τύπων, μετρητικά όργανα, οπτικές διατάξεις) πάνω σε βασικά θέματα της Αστρονομίας, Αστροφυσικής και Εφαρμοσμένης Οπτικής. Μαθαίνουν επίσης τις σύγχρονες μεθόδους αστρονομικής παρατήρησης και επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ληφθεί με επίγειες ή (και) δορυφορικές παρατηρήσεις. Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος Εφαρμοσμένη Οπτική περιλαμβάνουν τον έλεγχο της ποιότητας των οπτικών υλικών, τη μελέτη των διαφόρων οπτικών στοιχείων με φως laser, τη μελέτη των ιδιοτήτων του φωτός laser διαφόρων τύπων, τις οπτικές ίνες, την εστιομετρία κάθε τύπου φακών, τη φωτογραφική τεχνική (χημική και CCD), την οπτική του μικροσκοπίου και τηλεσκοπίου, τη φωτογράφηση μέσω οπτικών οργάνων και τη στερεοσκοπία.