Ελληνικά » Το Τμήμα » Εργαστήρια και Αναγνωστήριο » Εργαστήριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Στερεάς Κατάστασης

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Αναπ. Καθ. N. Σαρλής

 

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε με το υπ'αριθμ. 158 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 133/27-6-2001). Καλύπτει την εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενο του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης.

Στο Εργαστήριο ασκούνται ετησίως περίπου 300 φοιτητές και η προπτυχιακή εργαστηριακή εκπαίδευση καλύπτει κύκλο 6 εβδομάδων (μία άσκηση την εβδομάδα). Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου εκπονούνται και διπλωματικές εργασίες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.