Ελληνικά » Το Τμήμα » Εργαστήρια και Αναγνωστήριο » Εργαστήριο Η/Υ & Πληροφορικής

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Ι. Τίγκελης

 Ε.ΔΙ.Π: Βλαστού Γεωργία

 

Στο Τμήμα Φυσικής από τον Οκτώβριο του 2001 λειτουργεί Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με την επωνυμία «Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής». Στην αίθουσα του κέντρου είναι εγκατεστημένοι προσωπικοί υπολογιστές που τρέχουν τα λειτουργικά MS WINDOWS και LINUX. Στα συστήματα αυτά οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο και σε διάφορες εφαρμογές, όπως εφαρμογές γραφείου, γλώσσες προγραμματισμού κλπ. Το Κέντρο βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία ανανέωσης και αναβάθμισης προκειμένου να καλύπτει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των φοιτητών και του προσωπικού του Τμήματος. Η λειτουργία του Εργαστηρίου υποστηρίζεται από προσωπικό που έχει διατεθεί από το Τμήμα Φυσικής.