Ελληνικά » Το Τμήμα » Εργαστήρια και Αναγνωστήριο » Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Φυσικής

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γεώργιος  Τόμπρας

Αναπληρωτής Διευθυντής : Καθηγητής Α. Πολύδωρος

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής είναι ένα από τα παλαιότερα εργαστήρια του Τμήματος Φυσικής. Δημιουργήθηκε με σκοπό, αρχικώς, την εκπαιδευτική και επιστημονική υποστήριξη του «Ενδεικτικού Ραδιοηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής (Ρ/Η)», που από το 1946 ήταν ένα από τα πρώτα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα και στην τότε Φυσικομαθηματική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια, η ανάπτυξη και διεύρυνση των επιστημονικών δραστηριοτήτων των μελών του οδήγησε, το 1972, στην ίδρυση του «Ενδεικτικού Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού (ΗΑ)», του πρώτου στην Ελλάδα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με αντικείμενο σχετικό προς την επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και του Αυτόματου Ελέγχου. Έως το 1982 που εντάχθηκε στον Τομέα Εφαρμογών Φυσικής, το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής είχε καθιερωθεί και αποτελούσε το κέντρο της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ σε θέματα ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιών, αυτόματου ελέγχου και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η στελέχωση του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Φυσικής από το 1991 με νέα μέλη ΔΕΠ και τεχνικό/διοικητικό προσωπικό και η περαιτέρω επιστημονική του ανάπτυξη οδήγησε, το 2007, στη δημιουργία του Τομέα Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμού, αναδεικνύοντας την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα των μελών του σε θέματα λειτουργιών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων, ασύρματων και οπτικών επικοινωνιών, παράλληλων και πραγματικού χρόνου διαδικασιών, σχεδιασμού αλγορίθμων, θεωρίας και εφαρμογών μικροκυμάτων και κεραιών, μικροηλεκτρονικής και οπτικοηλεκτρονικής, θεωρίας της πληροφορίας, καθώς και αυτόματου ελέγχου και βελτιστοποίησης συστημάτων μεγάλης κλίμακας. Σήμερα, το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής προσφέρει την απαραίτητη εργαστηριακή υποδομή για τα μαθήματα τόσο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φυσικής, όσο και των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης Ρ/Η, ΗΑ και Μικροηλεκτρονικής.