Ελληνικά » Το Τμήμα » Εργαστήρια και Αναγνωστήριο » Εργαστήριο Μετεωρολογίας

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου Μετεωρολογίας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής  Κ. Καρτάλης

 

Το Εργαστήριο Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1938 και εντάχθηκε στην τότε Σχολή Φυσικών Επιστημών. Αρχικά το Εργαστήριο επικεντρώθηκε σε εκπαιδευτικές ανάγκες και σε μετεωρολογική έρευνα. Τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας τις σύγχρονες εξελίξεις, διεύρυνε τις δραστηριότητές του στο ευρύτερο πεδίο της Φυσικής Περιβάλλοντος και αποτέλεσε μέρος των βασικών εργαστηρίων της Σχολής Θετικών Επιστημών. Τα ερευνητικά πεδία με τα οποία απασχολείται το προσωπικό του Εργαστηρίου είναι: Μετεωρολογία και Κλιματολογία, Οργανολογία, Φυσική Ωκεανογραφία, Φυσική κτηρίων και Ενεργειακές Εφαρμογές, Φυσική Ανώτερης Ατμόσφαιρας, Τηλεπισκόπηση, Αριθμητικά Μοντέλα, Φυσική του Ατμοσφαιρικού Οριακού Στρώματος και Ατμοσφαιρική Ρύπανση.

Το Εργαστήριο Μετεωρολογίας έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων με χρηματοδότηση διαφόρων φορέων και προσφέρει τεχνική και επιστημονική υποστήριξη σε δημόσιους φορείς. Στο πλαίσιο επίσης του Εργαστηρίου Μετεωρολογίας λειτουργεί το Κέντρο Ενεργειακής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με αντικείμενο την καταγραφή, τεκμηρίωση και διάδοση τεχνικών, τεχνολογιών και μεθόδων εξοικονόμησης της ενέργειας. Σημειώνεται ότι μόνο το Εργαστήριο Μετεωρολογίας έχει εκτελέσει περισσότερα από 200 διεθνή ερευνητικά προγράμματα, ενώ επί του παρόντος, εκτελεί περίπου 30 διεθνή ερευνητικά προγράμματα σε θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας σε πολλά από τα οποία έχει αναλάβει τον κεντρικό συντονισμό.

Οι ερευνητικές ομάδες που έχουν αναπτυχθεί μέσα στο Εργαστήριο Μετεωρολογίας είναι οι εξής:

 

  • Ομάδα Ατμοσφαιρικών Μοντέλων και Πρόγνωσης Καιρού [GR] [EN]

  • Ομάδα Αριθμητικών Εφαρμογών στην Ατμόσφαιρα [GR] [EN]

  • Ομάδα Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Επεξεργασίας Εικόνας [GR] [EN]

  • Ομάδα Ερευνών Κτιριακού Περιβάλλοντος [GR] [EN]

  • Ομάδα Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας [GR] [EN]

  • Ομάδα Φυσικής Κλίματος [GR] [EN]

  • Ομάδα Φυσικής Ωκεανογραφίας και Αριθμητικών Μοντέλων [GR] [EN]

  • Ομάδα Φυσικής Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος [GR] [EN]