Ελληνικά » Το Τμήμα » Εργαστήρια και Αναγνωστήριο » Εργαστήριο Μηχανολογίας και Σχεδίου

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου Μηχανολογίας και Σχεδίου

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. Στεφάνου

 

 

Το εργαστήριο αυτό ανήκει στον Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης του Τμήματος Φυσικής και έχει εκπαιδευτικό καθώς επίσης και ερευνητικό ρόλο. Ο εκπαιδευτικός του ρόλος προς το παρόν συνίσταται στην εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών στο θέμα των ενεργειακών μηχανών, αλλά και των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης στα πλαίσια του μαθήματος «Προχωρημένο Εργαστήριο».
Πρόσφατα έχει γίνει προσπάθεια με στόχο να εκσυγχρονιστεί ερευνητικά το εργαστήριο, αλλά και να του δοθεί μια καινούρια ερευνητική κατεύθυνση. Η νέα κατεύθυνση στρέφεται προς τη μελέτη ισχυρά συσχετισμένων συστημάτων συμπυκνωμένης ύλης. Οι μελέτες τέτοιων συστημάτων θα είναι πειραματικές, θεωρητικές καθώς και υπολογιστικές.
Η ονομασία του εργαστηρίου οφείλεται σε ιστορικούς λόγους και δεν αντανακλά τις κύριες κατευθύνσεις του.